آموزش رایگان

تحقیق در عملیات یکی از درس های مهم در رشته های مهندسی صنایع، عمران، برق، کامپیوتر و رشته های علوم پایه مانند ریاضیات است. با وجود جامعیت این درس، کمتر به این درس در فضای مجازی به آن پرداخته شده است تا افرادی که از امکان قرار گیری در محیط های ریاضیاتی محروم هستند، از مرزهای دانش تحقیق در عملیات اطلاع داشته باشند. گروه بهینه یاب با ارایه درس های رایگان این امکان را برای تمامی دانشجویان علاقه مند به تحقیق در عملیات فراهم کرده است.

لیست درس های رایگان

دکمه بازگشت به بالا