کتاب های مرجع برنامه ریزی احتمالی

کتاب های مرجع برنامه ریزی احتمالی یکی از نیاز های محققان و دانشجویان تحقیق در عملیات است. این کتاب ها برای آشنایی با مباحث نوین این حوزه از ریاضیات کاربردی هست. در برنامه ریزی احتمالی فرض می شود که داده های مسئله غیرقطعی و دارای تابع توزیع احتمال است. برای مدل سازی و حل این گونه مدل ها دیگر نمی توان از روش های مدل سازی قطعی استفاده کرد. برنامه ریزی احتمالی به حل و مدل سازی این گونه مدل ها می پردازد. از جمله مدل های احتمالی می توان به مدل های دو مرحله ای، محدودیت شانس و ریسک اشاره کرد. به دلیل محدودیت هایی که برای ایرانیان وجود دارد امکان ارسال کتاب های مرجع به ایران به سختی انجام می شود. گروه بهینه یاب به جمع اوری این کتاب ها پرداخته است و آن ها در اختیار محققان و دانشجویان قرار داده است.

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

دکمه بازگشت به بالا