کتاب های مرجع برنامه ریزی غیرخطی

کتاب های مرجع برنامه ریزی غیرخطی از نیاز های محققان در این حوزه تحقیق در عملیات است. تحقیق در عملیات شامل بخش‌های مختلفی است که برنامه‌ ریزی غیرخطی ریاضی یکی از مهمترین بخش‌های آن است. در برنامه‌ ریزی غیرخطی از مدلی غیرخطی به منظور تشریح مسئله مورد نظر استفاده می‌شود. مدل غیرخطی می تواند شامل محدودیت ها و تابع هدف غیرخطی باشد. به دلیل محدودیت هایی که برای ایرانیان وجود دارد امکان ارسال کتاب های مرجع به ایران به سختی انجام می شود. گروه بهینه یاب به جمع اوری این کتاب ها پرداخته است و آن ها در اختیار محققان و دانشجویان قرار داده است.

مشاهده همه 12 نتیجه

دکمه بازگشت به بالا