کتاب های مرجع برنامه ریزی عدد صحیح

کتاب های مرجع برنامه ریزی عدد صحیح یکی از نیاز های محققان و دانشجویان تحقیق در عملیات است. این کتاب ها برای آشنایی با مباحث نوین این حوزه از ریاضیات کاربردی هست. در برنامه‌ریزی خطی فرض بخش پذیری باعث می‌شود. در بسیاری از مسائل واقعی، چنانچه مقادیری غیر از عدد صحیح به متغیرهای صحیح داده شده که از نظر مفهومی ‌بی معنا باشد. به عنوان مثال، تعداد نفرات یا تعداد دستگاه‌ها که باید به مقادیر صحیح اختصاص یابد. در ادبیات تحقیق در عملیات بررسی موارد فوق را برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح می‌نامند.  به اختصار برنامه‌ریزی عدد صحیح نامیده می‌شود. به دلیل محدودیت هایی که برای ایرانیان وجود دارد امکان ارسال کتاب های مرجع به ایران به سختی انجام می شود. گروه بهینه یاب به جمع اوری این کتاب ها پرداخته است و آن ها در اختیار محققان و دانشجویان قرار داده است.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

دکمه بازگشت به بالا